Inhoud Lessenreeks

Bij dit project gaan we samen fantaseren over rare beesten en spannende verhalen. Met de hele groep gaan we op onderzoek uit. Wanneer is iets griezelig? Hoe maak je iets spannend, met je stem, je lichaam of je mimiek? Het vergroten van de fantasie en het leren van simpele theatertechnieken staan in dit project centraal.

Over de lessenreeksen

Naast spelplezier komen in expressievakken andere competenties aan bod dan in de reguliere lessen. Met name de ontwikkeling van sociale competenties zoals samenwerken en je gevoel uiten staan vaak centraal in lessen muziek, dans of drama. Expressie is ook dé manier om zelfvertrouwen te creëren! Of om het probleemoplossende vermogen en de zelfredzaamheid te ontwikkelen. In muziek en dans wordt ook de fijne motoriek van kinderen op een heel andere manier getraind. De nadruk ligt daarbij op ritme, op kijken en nadoen. Ook groeit een kind door expressieles in het trainen van concentratie en focus. Ze leren naar elkaar kijken en feedback te geven en te krijgen. En natuurlijk zijn expressielessen ook vooral ontzettend leuk en een fijne manier om speciale thema’s bij kinderen aan te kaarten.  Onze vakdocenten hebben lessenreeksen ontwikkeld waarmee we met klassen aan deze competenties kunnen werken. Voor onder-, midden- en bovenbouw zijn er twee thema’s uitgewerkt tot een lessenserie. Een volledige lessenserie bevat een module dans, muziek en drama over hetzelfde thema. Wil je aan de slag met een ander thema? Wij maken ook projecten op maat!  

Educatie

Thema’s:

Theater, muziek, dans, fantasie, griezelen

Cultuurbeleving:

Deze lessen zijn een actieve theaterervaring.

Kerndoelen workshop:

Deze lessenreeks sluit aan bij de kerndoelen 55, 56 & 34 van tule.slo.nl.

Algemene gegevens

Duur: Per module 5 weken (lessen van 45 minuten), 15 weken totaal
Aantal deelnemers: max 30 per klas
Doelgroep: Onderbouw (groep 1-2)
Kosten: Vraag een offerte op.
Educatie: Drama-, muziek- en/of danslessen
Bijzonderheden: School moet zorg dragen voor meerdere lokalen om te repeteren, een plek om te spelen, een goede geluidsinstallatie en microfoon. (Kan tegen meerprijs door Buro Bannink geregeld worden.)

Dit project is indien uitgevoerd bij een onderwijsinstelling vrijgesteld van btw.