Inhoud Lessenreeks

Om een mooi verhaal te kunnen vertellen met dans, muziek of drama heb je bepaalde vaardigheden en kennis nodig. Bij dans werken we bijvoorbeeld met verschillende posities en stijlen en ook bij drama gebruiken we bepaalde technieken en vaktermen. In dit project gaan we dieper in op het kunstonderwijs en de technische aspecten daarvan.

Over de lessenreeksen

Naast spelplezier komen in expressievakken andere competenties aan bod dan in de reguliere lessen. Met name de ontwikkeling van sociale competenties zoals samenwerken en je gevoel uiten staan vaak centraal in lessen muziek, dans of drama. Expressie is ook dé manier om zelfvertrouwen te creëren! Of om het probleemoplossende vermogen en de zelfredzaamheid te ontwikkelen. In muziek en dans wordt ook de fijne motoriek van kinderen op een heel andere manier getraind. De nadruk ligt daarbij op ritme, op kijken en nadoen. Ook groeit een kind door expressieles in het trainen van concentratie en focus. Ze leren naar elkaar kijken en feedback te geven en te krijgen. En natuurlijk zijn expressielessen ook vooral ontzettend leuk en een fijne manier om speciale thema’s bij kinderen aan te kaarten.  Onze vakdocenten hebben lessenreeksen ontwikkeld waarmee we met klassen aan deze competenties kunnen werken. Voor onder-, midden- en bovenbouw zijn er twee thema’s uitgewerkt tot een lessenserie. Een volledige lessenserie bevat een module dans, muziek en drama over hetzelfde thema. Wil je aan de slag met een ander thema? Wij maken ook projecten op maat!  

Educatie

Thema’s:

Theater, muziek, dans

Cultuurbeleving:

Deze lessen zijn een actieve theaterervaring.

Kerndoelen workshop:

Deze lessenreeks sluit aan bij de kerndoelen 55, 56 & 34 van tule.slo.nl.

Algemene gegevens

Duur: Per module 5 weken (lessen van 45 minuten), 15 weken totaal
Aantal deelnemers: max 30 per klas
Doelgroep: Onderbouw (groep 1-2)
Kosten: Vraag een offerte op.
Educatie: Drama-, muziek- en/of danslessen
Bijzonderheden: School moet zorg dragen voor meerdere lokalen om te repeteren, een plek om te spelen, een goede geluidsinstallatie en microfoon. (Kan tegen meerprijs door Buro Bannink geregeld worden.)

Dit project is indien uitgevoerd bij een onderwijsinstelling vrijgesteld van btw.